Het Equitize Scenario bestaat uit 7 effectieve stappen.

Indien de stap Quick Scan naar tevredenheid van Equitize Value is afgerond zal een aanvang worden genomen met het Equitize Scenario. Daarbij zal Equitize Value namens u schakelen met het door Equitize Value samengestelde team van experts. Deze externe partijen leggen de afspraken welke zij met Equitize maken schriftelijk vast. Uiteraard overlegt de projectcoördinator van Equitize alles vooraf met u. We maken in uw opdracht een grondige analyse en presenteren een of meer scenario’s met opgave van de daarvan verbonden kosten, kansen en risico’s. Aan de hand daarvan wordt het plan van aanpak vastgelegd in een engagement-letter en gaat het door ons samengestelde team van experts aan de slag onder leiding van onze projectcoördinator aan de hand van de Hoppa-methode©  

Herstructureren

Equitize Value transformeert uw crisissituatie naar een rendabele exploitatie. We identificeren de bedreigingen van de continuïteit van de onderneming gaan planmatig te werk om deze te mitigeren of elimineren. Onze experts zorgen voor een effectieve reorganisatie van onrendabele elementen en herstructurering van de financiële en juridische knelpunten.

Optimaliseren

Via onze Value Based Management methode nemen we uw ondernemingsmodel onder de loep. Met u scherpen we de visie aan en zorgen voor een duidelijke focus. We bepalen samen strategische doelstellingen en een stappenplan om die te realiseren. Onze bedrijfskundigen en interim managers helpen bij het implementatie daarvan. Op gestructureerde wijze brengen wij uw onderneming weer tot groei en bloei. Wij maken ondernemen weer de moeite waard!

Participeren*

Wij bieden toegang tot een overbruggingsfinanciering of werkkapitaal. Equitize Value weet welke financieringsmogelijkheden er zijn en beschikt daarnaast over een divers netwerk van informal investors die snel kunnen schakelen.

* Equitize opereert onafhankelijk en objectief en is niet verbonden aan financiers of  investeerders. 

Ons Doel
Binnen 2 tot 6 maanden realiseren we een financiële en organisatorische sanering.

Binnen 12 tot 24 maanden realiseren we een strategische herpositionering en/of kapitaalversterking.

Meer weten? Mail dan naar info@equitize.nl. Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk >> lees ons Non Disclosure Statement