Via een QuickScan beoordelen wij de problematiek en mogelijke oplossingen. Discretie en integriteit zijn vanzelfsprekend, en delen uw gegevens met niemand anders en bewaren ze niet langer dan nodig. De Quick Scan is een snelle en kosteloze analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen om te kunnen beoordelen of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien uw onderneming voldoet aan de acceptatiecriteria voor een Equitize-scenario schetsen wij u enkele concrete scenario’s oplossingsrichtingen.

Wenst u in aanmerking te komen voor de Quick Scan? Mail dan naar quickscan@equitize.nl Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk.