Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingevoerd waarmee bedrijven die failliet dreigen te gaan hun schulden kunnen reorganiseren. De wet is ook bruikbaar voor bedrijven met aandeelhoudersproblematiek, zoals scale-ups die nieuwe investeringen nodig hebben. De WHOA biedt mogelijkheden om aandeelhouders te dwingen om aandeelhoudersrechten af te staan om deze investeringen mogelijk te maken. Tevens bestaan er mogelijkheden om van onrendabele (huur)overeenkomsten af te komen. Lees hier hoe de WHOA-procedure werkt >>

Equitize Value heeft een multidisciplinair team van landelijke experts voor WHOA-trajecten. Zij hebben kennis en ervaring als bestuurder of toezichthouder van ondernemingen of als curator. Zij zijn gespecialiseerd in herstructureringen en complexe onderhandelingen. Ons consortium omvat verder waarderingsdeskundigen, accountants, fiscalisten en mediators. Op deze wijze hebben we alle disciplines in huis die nodig zijn voor een complexe akkoordprocedure.

Niet alleen de onderneming zelf, maar ook een aandeelhouder, schuldeiser of werknemers kunnen om een herstructureringsdeskundige verzoeken. De rechtbank beslist uiteindelijk over de aanwijzing. Met onze kennis en ervaring weten wij wat een WHOA-traject inhoudt en zijn we in korte tijd in staat een passende offerte op te stellen voor de rechtbank.

Onze experts voldoen aan de criteria van de rechtbank. Zij zijn onafhankelijk, onpartijdig en werken objectief, doelgericht en discreet. Een goede samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en respect, is daarbij essentieel. Hoewel de onderneming en de herstructureringsdeskundige ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben, dienen zij een gezamenlijke belang: het tot stand willen brengen van een akkoord.

Meer weten? Mail dan naar info@equitize.nl

Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk >> lees ons Non Disclosure Statement