Herstructureren via de WHOA en personele reorganisatie

Per 1 oktober zijn de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie door de coronacrisis hebben geholpen gestopt. Regelingen zoals de NOW en de TVL zijn vanaf die datum niet verlengd. Ook dienen ondernemingen vanaf deze datum weer aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Teveel ontvangen subsidies zullen in 2022 dienen te worden terugbetaald. Terugbetaling van de tot 1 januari 2021 opgebouwde belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemingen krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Sinds 1 januari van dit jaar biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ondernemingen die te kampen hebben met een te zware schuldenlast een oplossing. Door middel van een dwangakkoord kunnen schulden worden geherstructureerd en in balans worden gebracht met de verdiencapaciteit van een onderneming. De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn. Maar de WHOA kan ook gebruikt worden om een onderneming te liquideren.

De WHOA beoogt onnodige faillissementen te voorkomen. De basisgedachte is dat door toepassing van de WHOA een hogere ondernemingswaarde (de zogenaamde reorganisatiewaarde) kan worden gerealiseerd dan in geval van faillissement. De meerwaarde die door het akkoord kan worden gerealiseerd dient eerlijk onder de schuldeisers en aandeelhouders te worden verdeeld.

Het aanbieden en doorlopen van een WHOA-traject vergt zorgvuldige voorbereiding. Een dwangakkoord houdt in dat rechten van schuldeisers en aandeelhouders met goedkeuring (homologatie) van de rechter kunnen worden gewijzigd. Dit kan ook als deze partijen zich verzetten. De rechter beoordeelt of het akkoord op juiste wijze tot stand is gekomen, of het noodzakelijk is en (bij verzet) of het redelijk en eerlijk is. De WHOA creëert de spelregels hiervoor. Door homologatie van het akkoord wordt het akkoord door de rechter verbindend verklaard, ook voor crediteuren en aandeelhouders die niet hebben ingestemd.

De WHOA kan ook worden gebruikt om verlieslatende contracten te beëindigen of te wijzigen. De schuldenaar doet de wederpartij daarvoor een voorstel. Stemt de wederpartij daar niet mee in, dan kan de schuldenaar de rechtbank vragen om de overeenkomst te beëindigen. De schadevergoeding kan mee worden gesaneerd in het akkoord.

Een belangrijke aandachtspunt is dat deze mogelijkheid niet van toepassing is op arbeidscontracten. Indien bij het herstructureren en optimaliseren van de onderneming personeel dient af te vloeien zal een regulier reorganisatietraject moeten worden ingezet om ook de personeelskosten te beperken en een hogere reorganisatiewaarde te realiseren. Equitize Value beschikt over alle expertise (fiscaal, financieel, juridisch en bedrijfskundig) die nodig is voor een effectieve herstructurering en bedrijfsoptimalisatie van ondernemingen die in een (financiële) crisissituatie verkeren. Ons netwerk van financiers en investeerders biedt bovendien toegang tot financiering of een kapitaalinjectie die een onderneming nodig heeft om te overleven en investeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.